Competition May 2018: #SticktheGrit. Win Grit Prizes! Chiến thắng với giải thưởng từ Grit Tour

competition hue grit tourFor May 2018, we at Hue Grit Tour are holding an instagram competition.
Take part and have the opportunity to win some prizes!

Vào tháng 5 năm 2018, Hue Grit Tour tổ chức một cuộc thi đặc biệt trên Instagram. Hãy tham gia và có được cơ hội đạt giải thưởng của chúng tôi nhé.competition hue grit tour

How to Play

  • Send us your address or collect a sticker set from Cafe 054
  • Take a picture with the sticker(s). Get creative!
  • Post on instagram with #stickthegrit #huegrittour
  • Top 5 pictures with most likes will win prizes.
  • Winners announced at 21:00 on 1st June 2018 on social media.

CÁCH THAM GIA CUỘC THI

  • Vui lòng gửi địa chỉ của bạn cho chúng tôi để chúng tôi gửi bộ sticker hoặc đến Coffee 054( 35 Nguyễn Công Trứ) để nhận một bộ tương tự.
  • Chụp một bức ảnh với các stikers đó. Hãy sáng tạo và ngầu nhất có thể.
  • Post lên instagtam với hashtag #stickthegrit #huegrittour.
  • Người chơi chiến thắng giải thưởng sẽ được công bố vào ngày 1 tháng 6 năm 2018 trên mạng xã hội

Competition Hue Grit Tour#stickthegrit Competition Prizes

Prizes will be given out as following:
Grit Team choose one submission to win the following:
1 x Grit Night Out in Hue +1 special edition t-shirt + 1 baseball cap + more stickers!

Submission with the most likes:
1 special edition t-shirt + 1 baseball cap + more stickers!

Submission with 2nd and 3rd most likes:
1 baseball cap + 1 silk-screened poster + more stickers!

Please Note: Submissions on facebook will be accepted with the correct hastags!

GIẢI THƯỞNG CUỘC THI STICKTHEGRIT

Giải thưởng sẽ được trao như sau:

Grit Team sẽ chọn một bạn chơi chiến thắng với những giải thưởng sau đây:
1x Grit Night Tour tại Huế + 1 áo thun Gritty + 1 mũ lưỡi trai+ và nhiều sticker.

Người chơi được nhiều lượt like nhất sẽ được giải thưởng:
1 áo thun Gritty + 1 mũ lưỡi trai + và nhiều sticker.

Người chơi được nhiều like thứ 2 và thứ 3 sẽ nhận được giải thưởng:
1 mũ lưỡi trai + nhiều stickers + 1 silk-screened poster

Lưu ý: Người chơi post hình trên facebook sẽ hợp lệ khi có đúng các hashtags đã nêu trên .

Competition Hue Grit TourSend Us Your Address to receive the stickers

We’ll be sending you a batch of stickers through the post. International applicants can apply (but may be limited to the prizes they receive).

VUI LÒNG GỬI ĐỊA CHỈ CHO CHÚNG TÔI  ĐỂ NHẬN STICKER

Chúng sẽ gửi bộ sticker qua đường bưu điện. Người chơi không sống tại Việt Nam vẫn rất được hoan nghênh tham dự .

Competition Hue Grit TourNeed Some Inspiration?

Here are some examples for the #stickthegrit competition. See if you can outgrit us!

Bạn cần cảm hứng để tham gia cuộc thi. Dưới đây là một vài ví dụ về hình ảnh. Hãy chờ xem bạn có thể chụp một bức ảnh ngầu hơn không nhé.

Instagram Competition Entries Feed

Here are some entries submitted on instagram!

Hue Grit Tour

Why wait? Book now!
Want to know more? Check out the itinerary.
Looking for some gritty tips? head over to the blog.
Have some questions to ask? Contact us.

 

Spread the Grit!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − 4 =